TIETOSUOJALAUSEKE

 

HENKILÖTIEDOT

Kuntokeskus Riihimäki Oy (myöhemmin Kuntokeskus) noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Kuntokeskus käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten laskutusjärjestelmä, ryhmäliikunta-aikataulu ja kulunvalvonta . Käyttäjän tulee antaa Kuntokeskukselle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.

Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoja joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Kuntokeskus Riihimeki Oy:llä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa mikäli on syytä epäillä että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.

Kuntokeskus Riihimäki Oy kerää henkilötietoja kun täytät liittymislomakkeen ja luot jäsenyyden. Henkilötietoja kerätään myös kun asiakas käy kuntosalilla, ryhmäliikunnassa tai avaa jonkin lukijalla varustetuista ovista. Osa yrityksistä vaatii jäsenyyden edellytyksenä raportin henkilöstönsä käynneistä.

 

HENKILÖTIETOJEN TALLENNUS

Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan riihimaki.yllapito.fitnessbooker.fi palvelimelle asiakasrekisteriin aina liittymisen yhteydessä. Kuntokeskus Riihimäki Oy voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen omaa toimintaa ja palveluita.

 

Kuntokeskus Riihimäki Oy tallentaa seuraavia tietoja

  • NIMI, POSTINUMERO JA POSTITOIMIPAIKKA, OSOITE
  • SÄHKÖPOSTI JA PUHELINNUMERO
  • KÄYNTIHISTORIA
  • LASKUTUSHISTORIA
  • VERKKOLASKUKSEEN TARVITTAVAT TIEDOT

Seuraavia tietoja ei tallenneta

PANKKI- TAI LUOTTOKORTIN NUMEROT

 

NÄIN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI

Tietoja säilytetään Kuntokeskus Riihimäki Oy:n tietokannoissa osoitteessa riihimaki.yllapito.fitnessbooker.fi johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan Kuntokeskus Riihimäki Oy:n henkilökunnalla ja riihimaki.yllapito.fitnessbooker.fi ylläpidolla.

Asiakkaalla on kuitenkin omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus päästä katsomaan ja muokkaamaan omia henkilötietoja.

 

KÄVIJÄTILASTOT

Kuntokeskus Riihimäki Oy kerää tilastoa vierailijoista ja käyttäjämääristä, tilastoihin ei kutenkaan tallenneta minkäänlaisia henkilötietoja. Tilastotietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.