Kuntokeskus Riihimäki Oy

Kuntokeskuksen sopimusehdot

Asiakkuus

1.
Kuntokeskus Riihimäki Oy:n asiakassopimus tehdään joko kirjallisella sopimuksella tai Kuntosali Riihimäki Oy:n verkkokaupassa. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja allekirjoittaessaan kirjallisen sopimuksen, maksaessaan verkkopankkitunnuksella ensimmäistä maksua tai esittämällä virallisen henkilötodistuksen asiakastunnistetta noutaessaan. Kuntokeskus Riihimäki Oy:n asiakkaita ovat kaikki tämän palvelusopimuksen kirjallisesti tai verkkokaupassa hyväksyneet ja jäsenmaksun/palvelumaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt joilla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen tilinumero. Alle 18 vuotias henkilö kuntoilee Kuntokeskus Riihimäki Oy:n sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja hänelle luovutetaan asiakastunniste ainoastaan tämän hyväksynnällä. Asiakas on tietoinen, että Kuntokeskus Riihimäki Oy toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi keskuksen kanssa tapahtuu sähköpostitse. Kuntokeskus Riihimäki Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

2.
Asiakkaalle luovutetaan käyttöön asiakkuuden todentamista varten henkilökohtainen avainkortti ja/ tai muu henkilökohtainen asiakastunniste. Asiakastunniste on aina esitettävä Kuntokeskus Riihimäellä käytäessä. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä henkilökunnalle. Avainkortin/asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava Kuntokeskus Riihimäelle. Asiakas on vastuussa huolimattomasti säilytetyn avainkortin/asiakastunnisteen väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. Kuntokeskus Riihimäki tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Tutustu tietosuojalausekkeeseen verkkosivujemme alalaidasta tai Kuntokeskus Riihimäen asiakaspalvelussa. Avainkortin/asiakastunnisteen kadotessa tulee asiakkaan lunastaa uusi kadonneen avainkortin/asiakastunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet avainkortit/asiakastunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Avainkorttia/asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Tarkastusmaksu kuntosalille luvattomasti päästetystä henkilöstä on 100€. Tarkastusmaksut peritään videovalvonnan perusteella jälkikäteen. Kuntokeskus Riihimäki voi lakkauttaa asiakkaan jäsenyyden välittömästi väärinkäytöksistä johtuen.
Avainkortti/asiakastunniste tulee palauttaa sopimuksen irtisanomisen yhteydessä.

3.
Palvelusopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen aloitusmaksu (9,90€), ellei sopimuksen teon yhteydessä toisin sovita. Aloitusmaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

4.
Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Kuntokeskus Riihimäen palveluja asiakaskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

5.
Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Asiakkuus on henkilökohtainen. Palvelusopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Määräaikaisia (10 x kortti, vuosikortti) sopimuksia ei ketjuteta. Asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun ei sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä tai irtisanoa. Kaikissa

em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse tai kirjallisesti.

6.
Asiakassopimuksen allekirjoittamalla ja/tai ostamalla ja maksamalla asiakkuuden/palvelun Kuntokeskus Riihimäen verkkokaupassa asiakas hyväksyy sen, että Kuntokeskus Riihimäki voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista asiakkaan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Kuntokeskus Riihimäen markkinointiviestien lähettämisen.
Asiakas hyväksyy sen, että Kuntokeskus Riihimäki tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä jäsenen käyttämiä Kuntokeskus Riihimäen palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa asiakasta Kuntokeskus Riihimäen kulloinkin tarjolla olevista palveluista.
Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Kuntokeskus Riihimäki voi tallentaa asiakkaan harjoitushistoriaa. Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset. Kuntokeskus Riihimäen henkilörekisteriä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä Kuntokeskus Riihimäen Internet-sivuilla www.kuntokeskusriihimäki.fi sekä itse keskuksessa.
Edellä esitetty asiakkaan suostumus häntä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen Kuntokeskus Riihimäen markkinoinnissa on voimassa asiakassopimuksen voimassaoloajan sekä kaksitoista (12) kuukautta asiakassopimuksen päättymisen jälkeen, elleivät osapuolet muuta sovi.

7.
Irtisanominen (toistaiseksi voimassa oleva asiakkuus) tapahtuu sähköpostitse ja Kuntokeskus Riihimäen edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi vastaamalla sähköpostiviestiin. Kuntokeskus Riihimäen asiakkaalla on 30 päivän irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi palvelumaksu, tulee se maksaa ja asiakkaalla on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja,ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla. Määräaikaisia sopimuksia ei voi kesken määräajan irtisanoa.

8.
Palvelumaksut voidaan laskuttaa sähköpostitse tai paperilaskuna. Paperilaskusta veloitetaan hinnaston mukainen laskutusmaksu (1,90€), joka lisätään laskun loppusummaan.
Toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen kuukausimaksu laskutetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. Aloitusmaksu ja ensimmäisen kuukauden kuntoilumaksu maksetaan Kuntokeskus Riihimäen verkkokaupassa asiakkaan verkkopankilla, jolloin maksu veloitetaan asiakkaan tililtä välittömästi. Paikan päällä lunastetun asiakkuuden aloitusmaksu ja ensimmäisen kuukauden kuntoilumaksu maksetaan paikan päällä liittymisen yhteydessä. Mikäli kuntoilumaksun laskua ei makseta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle muistutuslasku johon lisätään viivästyskorko, toimistokulut sekä laskutuslisä.

9.
Hinnan muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Kuntokeskus Riihimäki ilmoittaa muutoksista sähköpostitse. Ennalta maksetun määräaikaisen palvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun palvelusopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden palvelusopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kuntokeskus Riihimäki on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset

muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

10.
Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Kuntokeskus Riihimäen palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen palvelusopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Kuntokeskus Riihimäellä on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.
Kuntokeskus Riihimäki pidättää oikeuden purkaa asiakassopimus kaikenlaisesta väärinkäytöksestä johtuen.

11.
Harjoittelun aikaiseen, henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen, säilyttämiseen Kuntokeskus Riihimäessä tulee asiakkaan käyttää omalla lukolla varustettua kaappia. Mikäli asiakas unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, on Kuntokeskus Riihimäellä oikeus murtaa asiakkaan lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Asiakkaan tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.
Kaikki harjoittelu Kuntokeskus Riihimäen tiloissa tapahtuu aina omalla vastuulla. Kuntokeskus Riihimäki ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista asiakkaan henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Kuntokeskus Riihimäki ei vastaa myöskään asiakkaan tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

12.
Kuntokeskus Riihimäki pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Kuntokeskus Riihimäki ilmoittaa muutoksista kirjallisesti keskuksen tiloissa ja sähköpostitse. Kuntokeskus Riihimäki pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää.

13.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Hyvinkään käräjäoikeudessa. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa Kuntokeskus Riihimäkeen!